Isteri Sarat Mengandung, Tapi Dalam Diam Suami Kahwin Lain Dengan Pilihan Keluarga, Satu Hari Doktor Beritahu Sesuatu Tentang Kandungan Aku

T3rgamak s3orang suami l3paskan ist3ri disaat ist3ri s3dang m3ngndungkan zuriat s3ndiri. Inilah yang dikatakan habis madu s3pah dibuang. S3gaIa p3ngrbanan s3lama ni s3k3lip mata dilupakan s3t3lah k3hadiran orang k3tiga. Sudahlah b3rkahwin s3nyap-s3nyap dan m3nghilangkan diri, malah ist3ri p3rtama dil3paskan hanya k3rana m3ncari suami untuk m3nuntut nafkah anak-anak.

Nasib malang m3nimpa puan ini s3t3lah suami b3rkahwin lain d3ngan pilihan k3luarga. Anak didalam rahim juga tidak di3ndahkan. Aku s3orang ist3ri yang m3mpunyai s3orang anak b3rusia 6 bulan dan s3dang hamiI. K3hidupan aku s3bagai ist3ri bahagia s3hingga hari raya tahun l3pas aku m3ndapat tahu suami b3rnikah d3ngan orang lain yang t3rnyata pilihan k3luarganya. Walaupun aku bukan pilihan k3luarga tapi k3dua b3lah k3luarga m3r3stui.

Pada raya k3dua suami b3ritahu pada aku dia harus pulang k3 kampung untuk m3nguruskan urusan harta dan tidak mmb3narkan aku ikut k3rana aku 7 bulan m3ngndung. Kampungnya di s3b3rang jadi doktor pun m3nasihati untuk tidak m3naiki kapal t3rbang. Dua minggu suami di sana. Satu hari kawan aku pm (privat3 m3ssag3) m3mb3ritahu m3lihat gambar suami aku s3dang b3rnikah. Bila aku m3lihat s3ndiri gambar itu, b3tapa s3dihnya hati aku m3lihat suami aku d3ngan ist3ri barunya b3rsama mak m3rtua, kakak dan adik ipar aku.

S3t3lah suami pulang aku minta suami untuk m3n3rangkan s3galanya dan suami minta maaf dan b3rjanji untuk m3njadi suami yang l3bih adil d3ngan syarat aku m3rahsiakan p3rkahwinan aku d3ngan suami daripada ist3ri barunya. Aku maafkan dan t3rima k3rana anak yang s3dang aku kndungan dan jugak dia t3rpaksa akur kata-kata ibunya yang sakit.

S3panjang dua bulan s3l3pas suami aku m3nikah, dia jarang pulang k3rana untuk m3njaga rahsia itu. Walaupun b3gitu suami aku adil s3hinggalah p3rangai suami mulai b3rubah. Suami m3njadi mrah d3ngan k3rap dan aku m3ndapati suami aku m3npu. Kadang kala aku dan suami b3rbalah hanya k3rana aku minta b3rjumpa dia. Aku s3dih k3napa dia b3rubah.

Sampai satu saat dia hilang s3lama dua minggu lalu aku m3ncari dia dan k3rana itu aku dil3paskan s3cara t3rgntung. Hanya k3rana aku m3ncari dan m3nghubungi lantas dia tinggalkan aku. S3karang sudah tiga bulan suami tinggalkan aku tanpa s3barang nafkah. Dan t3rnyata ist3ri baru juga s3dang hamiI dan sudah tahu m3ng3nai aku. Aku kritik s3mua. Aku s3batang kara dan suami tinggalkan aku t3rgntung

S3karang kndungan aku m3ngalami msalah dan doktor m3ncadangkan untuk ggurkan d3mi nywa aku. Aku cuma mahu jumpa suami dan m3ngubah dia k3mbali k3rana masa kami k3nal s3hingga b3rkawin dia tak macam s3karang. Aku yakin dia b3rubah k3rana p3r3mpuan itu. G3ram d3ngan p3rangai l3laki yang macam ni. Anak didalam kndungan tu zuriat s3ndiri k3napa sanggup abaikan. Anak adalah r3fl3ksi k3pada sikap kita, jangan t3rk3jut bila dah tua anak tak m3ngaku s3bagai bapa pula.

R3aksi wargan3t. P3rkongsian dari ibu hamil ini m3ndapat r3aksi p3lbagai dari p3mbaca. Lihat apa kata m3r3ka.

Sri M3wangi –B3gitulah nasib wanita. Pandai2lah bawa diri jika k3na pisah. Kalau masih ada k3luarga haraplah k3luarga b3ri sokongan moral. Siti Mariam Abdul Kadir –Suami tak guna. Kalau dia sanggup nikah lain disaat kau m3ngandungkan anak dia. You b3tt3r l3t him go. H3 is not worth your t3ars.

Sharifah Nor Al Baity –T3ringat kawan saya. Suaminya nikah lain di saat2 dia s3dang m3nanti hari. Cuma b3zanya suami b3rt3rus t3rang dia nak nikah lain tapi kawan tak bol3 nk buat apa s3bab sglanya tlh di atur. Hncur l3bur p3rasaan kawan saya ni.

S3minggu l3pas suami dia nikah, dia sakit nk b3rsalin. Tapi malangnya dia macam takd3 s3mangat lansung. Dia tak nak t3ran dalam labour room. Nyawa dia masa tu. Trpksa op3rasi. S3karang suami dia dah l3paskan istri k3dua atas s3bab apa saya tak pst.

Rohana Ayong –Hari2 duk lalu k3sah laki org kawin baru alahai. Takut nya d3ngan dunia pligami yang kunun d3pa ikot sunnah nabi hat tu3 ikot la 100% hat lain ikot dak??haish Sumb3r : S3hinggit via malaysiaunit3d.my Kami doakan moga wanita ini dip3rmudahkan s3gala urusannya. Apa pula kata anda.

C3rita dibawah l3bih m3nd3barkan!

Dapat Kahwin D3ngan Duda 2 Orang Anak Dan Suami Langsung Tak Suka Ist3ri Call K3luarga. Akhirnya Ist3ri Baru Tahu Punca Suami B3rpisah D3ngan Ist3ri P3rtama

Bismillah asalamualaikum. T3rima kasih jika c3rita ni dapat disiarkan untuk bacaan umum k3rana aku s3ndiri tidak tahu k3mana lagi untuk aku luahkan s3gala yang t3rsimpan di hati ini. Maaf jika panjang k3rana aku tidak mahir untuk m3m3nd3kkan c3rita.

Aku mulakan d3ngan namaku Yasmin (bukan nama s3b3nar). B3rusia 28 tahun dan s3orang ist3ri d3ngan usia p3rkahwinan hampir 2 tahun. C3ritaku ini adalah m3ngisahkan p3ritnya m3mpunyai suami yang pnas baran. Ya, pnas baran yang t3ramat.

Suamiku s3orang duda b3ranak dua. K3dua anaknya masih b3rs3kolah r3ndah. B3liau b3rusia 37 tahun pada tahun ini. Diawal p3rk3nalan aku tidak tahu sikap pans baran nya, namun s3galanya b3rubah apabila aku sudah sah b3rg3lar s3bagai ist3rinya.

Sikap panas barnnya t3rs3rlah k3tika aku m3n3maninya k3 s3buah kopitiam untuk b3rsarapan. K3b3tulan p3layan kopitiam t3rs3but s3orang warga Banglad3sh yang pada p3ndapat aku mungkin dia kurang faham bahasa m3layu kita.

Ord3r yang dip3san suamiku t3rsalah catat p3layan t3rs3but dan s3jurus makanan sampai, suamiku t3rus m3nngking p3layan t3rs3but. Hanya Allah saja yang tahu b3tapa malunya aku pada saat itu. Itu baru p3rmulaan, p3rnah juga b3liau m3nngking dan m3ncrut k3pada staff nya di handphon3 akibat p3rubahan t3mpat b3rm3syuarat. Dis3babkan itu sahaja, s3mua p3rkataan tak 3lok k3luar. K3cik hati budak tu, b3rkali kali aku minta maaf padanya bagi pihak suamiku.

Kalau dirumah, b3liau s3orang p3malas. S3mua b3nda dari A to Z aku yang harus laksanakan dan b3liau hanya ingin b3ristir3hat s3p3rti s3orang raja. P3rnah aku m3mp3lawa nya untuk m3nolongku m3nj3mur kain aku dit3ngking bagai singa t3ngah k3laparan.

S3jak dari haritu, aku tidak lagi m3mp3lawa nya. Walaupun rumah dah siap dik3mas, makanan sudah dimasak, suamiku m3mang tidak suka m3lihat aku duduk b3r3hat. Pasti ada saja yang akan dia suruh ku buat sambil m3mb3b3l panjang. P3rnah juga aku sorok sorok duduk didalam toil3t k3rana aku t3rlalu p3nat dan kaki ku sudah ‘cramp’.

Aku jarang s3kali dapat p3gang handphon3 k3tika dirumah k3rana dia akan marah dan cakap akan m3nghancurkan handphon3 ini. Nak call par3nts dikampung pun dia tak suka, tak tahu apa masalah pada dia. Aku juga p3rnah dilukai dan ditmbuk. Hanya k3rana aku ingin pulang d3ngan s3g3ra untuk m3nyiapkan k3rtas k3rjaku.

B3rkali kali aku ditmbuk didalam k3r3ta s3olah olah b3liau b3tul b3tul mahu ku p3rgi m3nghadap illahi pada malam itu. K3san birunya sangat j3las k3lihatan pada k33sokan paginya tapi sudah pasti b3liau akan buat tidak nampak.

Mau minta maaf? Jauh s3kali. K3rana apa? K3rana aku ist3ri dan dia suami, dan dia layak s3layaknya m3lakukan apa saja padaku. Anak anak suamiku tinggal b3rsama b3kas ist3rinya dan akan pulang k3rumah kami pada waktu yang dit3tapkan. Pada awalnya anak anaknya ok d3ngan ku tapi makin lama, makin kurang ajar.

Walaupun aku ibu tirinya, tak b3rmaksud m3r3ka bol3h b3rkurang ajar padaku. Apakah salah jika aku suruh m3r3ka m3ncuci muka dan m3mb3rus gigi jika b3lum mahu mandi s3b3lum b3rsarapan? Apakah salah jika aku m3nyuruh m3r3ka untuk tidak m3ny3pahkan ruang dan tidak m3mbuang sampah m3rata didalam rumah? Masing masing b3rumur 11-12 tahun sudah pasti bol3h m3mahami d3ngan baik.

Namun gagal dilaksana k3rana apa? K3rana aku ada dan aku bol3h k3maskan dan cucikan. S3dangkan b3nda yang baik yang dit3gur pun gagal dibuat, apatah lagi nak hormati aku s3bagai orang yang l3bih tua. Kata suami ku,

“Biarlah….. nanti m3r3ka akan faham dan buat”. TAPI SAMPAI BILA? umur sudah b3lasan bukan kanak kanak tadika lagi. Apa saja yang aku ajukan padanya, m3sti akan ku dimarahi s3mula. K3rana apa? K3rana b3liau l3bih lama hidup dariku dan l3bih banyak p3ngalaman.

Bab nafkah juga suamiku s3orang yang sangat bakhil. S3gala p3rb3lanjaan, aku s3ndiri yang tanggung k3rana katanya ‘aku sudah b3rk3rja dan ada gaji dan l3bih mampu darinya…’ Sudahlah nafkah tak dapat, b3lanja rumah, bill bill aku juga yang tanggung.

P3rnah juga aku m3minta RM200 s3bulan at l3ast l3pas bahagian bill 3l3ktrik dan jawapannya disudahi d3ngan amukkan dan makian. Dia hanya k3luar duit RM400 s3bulan untuk anak anaknya. Aku? Nak mak3up k3, nak baju baru k3, s3ndiri b3li y3. Bukan dirinya tak mampu, tapi dia l3bih utamakan untuk dirinya sahaja. S3tiap minggu ada sahaja baju atau kasut baru dib3li nya.

Suamiku dijatuhi bankcruptcy b3rtahun lamanya. K3r3ta yang digunanya kini adalah milik b3kas ist3rinya namun b3liau m3nggunakan tanpa rasa b3rsalah. Banyak kali diminta untuk ditukar nama, mana mahunya dia. K3rana apa? K3rana dia akan buat s3suka hati dia nak m3nyusahkan k3hidupan orang lain. Sungguh aku m3rasa k3sian pada b3kas ist3rinya k3rana s3hingga kini namanya masih b3rhutang d3ngan bank.

Aku juga hampir t3rk3na akan t3tapi aku gagalkan hasratnya k3rana tidak mahu nama ku juga t3rmasuk dalam s3narai CTOS. Aku juga s3ringkali dimalukan di khalayak ramai ol3h suamiku. Aku p3rnah diludahnya k3tika di k3dai mamak k3rana tidak mahu makan k3rana aku sudah t3rlalu k3nyang k3rana makan di jamuan di offic3.

S3mua mata m3lihat k3 arah kami, mamak mamak kat situ pun t3ngok aku. M3r3ka mau tolong aku, tapi takut. Aku hanya mampu diam dan m3nunduk layu. Dihati b3rdoa agar tiada s3siapa yang m3r3cord k3jadian tadi. Risau takut t3rs3bar malu la aku.

P3rnah juga aku ditngking k3tika makan di S3oul Gard3n. Hanya k3rana aku b3rtanya tidak apa k3 kita amik banyak banyak k3rana ada t3rtulis akan dik3nakan d3nda jika ada makanan l3bihan. Suamiku j3nis tidak takut dan tiada p3rasaan malu mungkin. Di pasar malam dia marah akak tu k3rana bubuh lauk sikit, di r3storan pula jika harga naik dia marah t3rus pada p3layan.

Bukan kah p3layan itu hanyalah p3layan dan tiada k3na m3ng3na d3ngan k3naikan harga? Makan nak hav3 hav3 s3lari d3ngan p3nampilan tapi m3ngamuk d3kat cashi3r. Aku malu, sungguh aku malu. Dia p3rnah suruh tukang tukang k3mas rumah kami suatu k3tika dahulu. Hanya k3rana p3mbantu t3rs3but m3l3takkan harga RM70 s3hari dari jam 9 pagi hingga k3 5 p3tang. T3tapi dibayarnya RM50.

P3mbantu t3rs3but ada hak untuk complain, dan of cours3 dia complaint k3rana dia k3mas non stop. Dan pada 3soknya, dia k3 rumah p3mbantu t3rs3but dan m3ncampak basikal milik p3mbantu t3rs3but k3dalam parit. Sungguh aku k3sian padanya, lalu aku datang s3mula pada hari s3t3rusnya. Aku gantikan basikal yang baru dan s3dikit wang tambahan. Aku malu dan aku s3dih m3mpunyai suami s3p3rti itu. Kalau bol3h s3mua orang dalam dunia ni dia akan marah.

Dan pada k3tika saat ini, baru aku s3dar yang suamiku b3tul b3tul s3orang panas baran yang tiada ubatnya. D3ngan adik b3radik s3ndiri pun brbalah macam dah tak ada hari 3sok. Dan punca b3liau b3rpisah d3ngan ist3ri t3rdahulu juga adalah k3rana sikap barannya. Banyak kali b3liau b3rc3rita bagaimana dia m3marahi ist3rinya s3tiap kali b3rlaku k3silapan. Dan bagiku, k3silapan b3kas ist3rinya adalah s3k3cil kuman.

Kini, p3rasaan ku t3rhadapnya s3makin hilang d3k k3rana t3rlalu banyak makan hati atas p3rlakuannya. Suamiku juga s3orang yang tidak solat dan jarang p3rpuasa. Apabila aku m3n3gur, disalahkan aku k3rana asik buat p3rangai m3njadikan b3liau tidak mahu solat.

Logik k3 alasan tu? Solat dan puasa tu suruhan agama dan s3mua nya b3rgntung d3ngan diri s3ndiri bukan orang lain. Buat p3rangai pula apabila aku s3ringkali m3nangis k3rana t3rlalu b3rk3cil hati. P3rnah juga aku cuba untuk slow talk dan m3n3gur d3ngan l3mbut agar dia dapat kurangkan amarah dan baran akan t3tapi s3kali lagi aku akan dip3rsalahkan dan dit3ngking bagai tiada hari 3sok.

Sudahnya, aku dimalukan dihadapan kawan kawan nya k3rana b3liau suka m3ngadu dan m3mutar b3lit c3rita pada orang lain. Dia l3bih suka orang m3mb3nci ku dan m3mb3ri pandangan buruk padaku. K3rana apa? K3rana dia s3ntiasa b3tul dan aku s3ntiasa salah dalam s3gala p3rkara. Walaupun slingkuh d3ngan mak janda b3b3rapa kali kantoi, t3tap sahaja b3liau b3tul dan aku tiada hak untuk marah. Langsung tiada hak, hak b3rsuara apatah lagi marah.

S3karang aku s3ndiri tidak pasti apa yang akan aku lalui di hari yang m3ndatang. Sama ada aku masih kuat b3rtahan ataupun aku b3rh3nti s3k3rat jalan dan m3njalani hidupku s3ndiri. Banyak lagi yang h3ndak aku c3ritakan tapi risau conf3ssion ini jadi t3rlalu panjang dan p3mbaca akan kurang minat untuk m3mbaca.

Aku akhiri conf3ssion kali ini d3ngan ucapan t3rima kasih k3rana sudi m3mbaca. Mohon b3rilah pandangan yang s3wajarnya agar aku tidak l3mas dalam air mata. Doakan aku s3ntiasa kuat dan dimurahi r3z3ki agar dapat ku bahagiakan mak ayah dikampung.

Yang b3nar…

R3aksi wargan3t

Irma Hazwanis – Yasmin, kit3 dalam situasi yang sama. Saya dulu pun tak tau suami baran, masuk tahun k3dua p3rkahwinan baru nampak s3gala p3rangai s3b3nar dia t3rutamanya baran. Awak kalau dikasari t3rus buat r3port polis. S3gala r3sit awak bayar s3mua simpan s3bagai bahan bukti. Nanti bol3h tuntut fasakh. Pl3as3 k3luar dari p3rkahwinan t0ksik ni. Saya dah ad3 anak, s3karang suami bawa lari anak s3bab nak sakitkan hati saya.

Amizah Wahid – Dah lalui s3mua tu dulu. B3rsyukur sangat k3rana dapat k3luar dari k3hidupan yang tiada indahnya. Alhamdulillah sinar bahagia m3n3rangi hidup saya s3karang. Tak p3rlu takut untuk hidup s3bagai janda, doa mohon Allah p3rmudahkan urusan.

Yaya Anam – Rasanya cukuplah tu dik. Sabar pun ada hadnya. Tak nampak kat mana alasannya untuk adik t3ruskan p3rkahwinan ini. S3m3ntara b3lum ada anak. B3rtambah tak baik jika ada anak nanti. Anak m3mb3sar dlm situasi bgini mmg tak bagus..

Sayangi diri s3ndiri dulu dik. Kamu b3rhak untuk bahagia. Tak b3rdosa dik jadi JANDA. Jangan tipu diri s3ndiri. Sb3lum k3adaan m3njdi l3bih t3ruk lgi. N3kadkn hati. Jangan tol3h lagi k3b3lakang. L3bih baik b3rbakti pada ibu ayah yang masih ada dik…

Puan Zu3ra – S3ring di malukan di khalayak ramai, sampai tahap diludah pun masih nak b3rsama. Tak t3rasa k3 mntal dan 3mosi puan dikacau ol3h suami s3ndiri. Tak bol3h t3ngok puan b3r3hat kat rumah, suami j3nis apa tu. Kita nikah ni nak 3njoy, nak b3rkasih sayang, kongsi masalah dan nak bahagia. Bukan nak m3ndrita..

Nafkah pun tak dibagi, baik la bujang, dah t3ntu t3ntu tak ada yang nak bagi nafkah k3 kita kan. K3luar j3 la dari rumah tu. Buat r3port dulu. Kalau ada rakaman yang dia buat mcm mcm kt puan lagi bagus. Tak guna b3rtahan kalau puan m3nd3rita. S3moga kuat untuk bangkit dan s3moga dip3rmudahkan urusan.

Siti Fatimah – Saya nasihatkan puan supaya k3luar dari p3rkahwinan ini. Daripada c3rita ini, nampaknya suami puan hanya m3mb3ri k3mudharatan k3pada puan. Dah la nafkah tak bagi, kasari ist3ri pastu malukan ist3ri pula tu. Apa gunanya simpan suami b3gini. Puan masih muda ada banyak p3luang untuk capai k3bahagiaan. Jangan korbankan diri dan masa muda puan d3ngan hidup b3rsama suami yang tak layak pun b3rg3lar suami.

Huzainun Abu – Tandanya puan masih sayang kat suami tu.
Jika tidak m3sti dah p3rgi r3port polis 3soknya. L3pas k3na mcm mcm bagai nak hilang nyawa dalam k3r3ta tu kan. Masih b3rtahan hampir 2 tahun. Myb3 mntal tak kuat lagi nak k3luar dari p3rkahwinan ni dan masih m3naruh harapan pada si suami untuk b3rubah. Hati manusia ni3 kan dip3gang ol3h Allah. Dia b3rkuasa bol3h dibolak balik hati si suami tu.
doalah padaNYA.

Amalan simpl3 tapi b3rk3san, rajin rajin la s3d3kah bacaan fatihah kat suami dan diri s3ndiri. Satu hari nantui dia b3rubah dah mula solat baru lah ada anak d3ngan dia. Bimbang juga d3ngor tangisan anak kang dibaling pulok anak tu k3 dinding.

Itu jika nak b3rtahan lagi lah. Kalau dah tak mampu b3rtahan, cari lah p3guam syariah untuk mintak nasihat. Sumb3r – Yasmin (Bukan nama s3b3nar) via IIUMC. Apa pula kata dan p3ndapat anda. Jangan lupa kongsikan di kom3n. T3rima kasih s3kali lagi k3rana m3mbaca..

Sumb3r – Bunga (Bukan nama s3b3nar) via IIUMC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *