“Adik Dibvli Di Kem Tenterą”- Ini Resp0n Baląs DS Hishammuddin

Baru-baru ini telah tul4r di media $osial tangk4p layar mesej seorang individu yang dimuat naik melalui Twitter @pedoqpop, mend4kwa adiknya iaitu seorang angg0ta tenter4 yang tinggal dalam kem buj4ng dipukvl dan dibul1 sekumpulan angg0ta (tenter4) $enior.

Menerusi mesej itu, individu berkenaan turut mend4kwa gaji dan w4ng $impanan adiknya habis kerana terpak$a membeli barangan keperluan untuk 12 hingga 14 angg0ta $enior di kem tersebut.

Selain itu, mang$a juga dikatakan takvt untuk membuat advan kepada p1hak ata$an kerana ke$ seperti itu sebelum ini hanya dikenak4n hvkuman kaw4t $elama 45 minit sahaja.

Individu itu mend4kwa sudah membuat lap0ran poli$, namun dinas1hatkan supaya membuat advan kepada p1hak kem terlebih dahulu dan kini b1mbang dengan ke$elamatan adiknya yang mungkin menerima nasib sama seperti penuntvt Universiti Pert4hanan Nasional Malaysia (UPNM), Allahyarh4m Zulfarhan Osman Zulkarnain.

Turut memberi respon dengan d4kwaan itu, Menteri Kanan Pertah4nan, Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein mengge$a individu tersebut tampil memberi maklumat supaya $iasatan menyeluruh dapat dilaksanakan.

Menerusi perkong$ian beliau di laman Facebo0knya,  Hishammuddin berkata, ident1ti individu (pemberi maklvmat) berkenaan juga akan dil1ndungi dan t1ndakan tega$ akan diambil sekiranya dakwaan tersebut ben4r.

kem

“M0hon individu di sebalik mesej ini untuk DM (mesej terus) butiran lebih terper1nci terus kepada saya atau hubungi pejabat saya seger4.

Sumber  : Sinar Harian

Leave a Reply

Your email address will not be published.